Bảng giá Domain / Tên miền

XayWeb là đại lý tên miền của nhiều bên như Zcom, TenTen và nhiều bên khác cung cấp. Đã VAT 10%
Tên Miền Phí đăng ký Phí duy trì Tổng
.vn 750,000đ 455,000đ 750,000đ
.com.vn 630,000đ 335,000đ 630,000đ
.net.vn 630,000đ 630,000đ 630,000đ
.biz.vn 630,000đ 630,000đ 630,000đ
.gov.vn 630,000đ 630,000đ 630,000đ
.name.vn 75,000đ 75,000đ 75,000đ
.org.vn 350,000đ 350,000đ 350,000đ
.pro.vn 350,000đ 350,000đ 350,000đ
.ac.vn 350,000đ 350,000đ 350,000đ
.info.vn 350,000đ 350,000đ 350,000đ
.health.vn 350,000đ 350,000đ 350,000đ
.int.vn 350,000đ 350,000đ 350,000đ
.com 280,000đ 308,000đ 262,900đ
.biz 330,000đ 363,000đ 64,900đ
.info 340,000đ 374,000đ 53,900đ
.net 300,000đ 330,000đ 295,900đ
.club 360,000đ 396,000đ 31,900đ
.xyz 285,000đ 313,500đ 16,500đ
.online 790,000đ 869,000đ 20,900đ
.org 300,000đ 330,000đ 341,000đ
.pro 384,001đ 422,401đ 86,900đ
.news 510,000đ 561,000đ 218,900đ
.services 541,800đ 595,980đ 97,900đ
.asia 360,000đ 396,000đ 107,800đ
.site 770,000đ 847,000đ 16,500đ
.website 490,000đ 539,000đ 31,900đ
.shop 890,000đ 979,000đ 174,900đ
.top 278,000đ 305,800đ 42,900đ
.me 645,000đ 709,500đ 97,900đ
.mobi 455,000đ 500,500đ 86,900đ
.co 620,000đ 682,000đ 284,900đ
.ventures 886,200đ 974,820đ 152,900đ